Wat is natuurwijn?

Posted by on Dec 10, 2019 in Uncategorized | No Comments

Waar biologische wijn gecertificeerd is en met criteria is vastgelegd, is natuurwijn meer een filosofie. Een visie op hoe wijn in zuiverste vorm gemaakt zou moeten worden. Zonder manipulatie van smaak, zonder enig ingrijpen. Daarmee gaat het veel verder dan biowijn. Natuurwijn is hoe wijn ooit is begonnen, maar vroeger wisten ze natuurlijk niet beter. Nu is het ook de toekomst. Er is steeds meer aandacht voor ambacht, voor produkten waar niet mee gerotzooid is. En het besef dat daar de juiste prijs voor betaald moet worden. 

Natuurwijn heeft geen vastgelegde kenmerken. Er is geen regelgeving die zegt waaraan natuurwijn moet voldoen. Elke natuurwijnboer zoekt de grenzen op van wat mogelijk is met de omstandigheden, maar gaat daarin wel veel verder dan biologisch. De zuiverste vorm is een natuurwijn die zonder toegevoegd sulfiet is gemaakt, zonder additieven (denk aan extra zoet, zuur, hout, kijk maar eens bij het hoofdstuk ‘Toevoegingen’ op deze Wikipedia pagina), met druifeigen gisten (geen fabrieksgisten dus) en geen klaring en filtering. Met biowijn kan je als wijnboer nog wel flink spelen met ingrediënten, zolang je maar biologisch werkt. 

In de praktijk zie je tientallen verschijningsvormen van natuurwijn. Zo kan je fijn, grof of helemaal niet filteren. Of heel weinig, iets meer of helemaal geen sulfiet toevoegen. Iedereen doet het op zijn eigen manier, maar soms is het moeilijk te achterhalen hoe de wijn tot stand is gekomen. Niet elke wijnboer is daar even transparant in. De verschillen in het maken van natuurwijn zijn net zo groot als de verschillen in de afnemers. Ik ken hardcore drinkers die niks moeten hebben van wijn waar ook maar een microgrammetje sulfiet aan is toegevoegd. Ik sta zelf meer open voor tussenvormen. Niet de in de laatste plaats omdat natuurwijn ook fouten kan bevatten, al dan niet door toedoen van de producent. Toevoeging van een klein beetje sulfiet heeft namelijk ook zo z’n voordeel: langer houdbare, stabielere wijn. Het belangrijkste voor mij is dat alle wijnmakers (natuurlijk of niet) streven naar een zo puur mogelijk product met de best mogelijke smaak. Maar ja, wie ben ik? Lees hier meer over mij. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *